Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, dl 1.3.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.3.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.