Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta, dl 17.11.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.11.2022.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.