Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta, dl 2.5.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.5.2022.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.