Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, dl 10.7.2020

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.7.2020.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.