Lausuntopyyntö MMM:stä: Luonnos esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta, dl 13.12.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (104/2022) muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.12.2022.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.