Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista, dl 16.11.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 3 muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 16.11.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.