Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta, dl 31.8.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.