Lausuntopyyntö MMM:stä: Lausunto eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1234/2001) kumoamisesta, dl 18.8.2023

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntopyynnön eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1234/2001) kumoamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2023.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.