Lausuntopyyntö MMM:stä: Laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, dl 10.1.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.1.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.