Lausunnot

Lausuntopyyntö MMM:stä: Hallituksen esitys rehulain muuttamiseksi, dl 23.8.2021

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä hallituksen esitykseksi rehulain muuttamiseksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 23.8.2021.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.