Lausuntopyyntö MMM:stä: Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi, dl 17.8.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön aiheesta: Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.8.2018.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla