Lausunnot

Lausuntopyyntö MMM:stä: Elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttaminen, dl. 28.6.2019.

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.6.2019.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla