Lausuntopyyntö MMM:stä: Asetusehdotukset elintarvikehygieniasta ja elintarvikevalvonnasta annettujen asetusten muuttamisesta, dl 31.8.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön seuraavista asetusehdotuksista:

1) ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamisesta
2) ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2022.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.