Lausuntopyyntö MMM:stä: Asetus a-luokan eläintautien vastustamisesta, dl 2.5.2022

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön maa- ja metsätalousministeriöltä asetuksesta a-luokan eläintautien vastustamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.5.2022.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa tässä.