Lausuntopyyntö Evirasta: Ohjeluonnokset 10501/2 ja 10502/2 mikrobiologisesta näytteenotosta

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön Eviralta koskien Eviran ohjeluonnoksia 10501/12 ja 10502/2 mikrobiologisesta näytteenotosta.
Lausunto pyydetään toimittamaan 12.5.2017 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla.