Ylityö- ja vuoronvaihtokielto uhkaa julkista sektoria 7.3. klo 7 alkaen

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on päättänyt aloittaa keskiviikkona 7.3. klo 7 JUKOn kaikkien sopimusalojen työsuhteisia koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tukeakseen yliopistoneuvotteluja. JUKOn sopimusaloja ovat kunta-, valtio-, kirkko- ja yliopistosektori. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkamiehiä.

Toimenpide toteutetaan, mikäli yliopistosektorin sovittelussa ei ole päästy ratkaisuun 7.3. mennessä. Sovittelu on edelleen käynnissä, ja JUKOn sekä muiden palkansaajajärjestöjen yliopistoneuvottelijat tekevät kaikkensa, jotta sovinto saavutetaan 7.3. mennessä.

Lisätietoa ylityö ja vuoronvaihtokiellosta

Mikä on Juko?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Lääkärikartelli on yksi Jukon kahdeksasta jäsenyhdistyksestä. Tästä JUKOn sivulle.