Vuoden eläinlääkäri 2011: yrittäjä Jouni Niemi

Vuoden eläinlääkäriksi 2011 valittu ELL Jouni Niemi on moniosaaja eläinlääkärinä, yrittäjänä, suomalaisen sorkkahoidon edistäjänä, eläinlääkinnän laitteiden ja varusteiden maahantuojana ja myyjänä sekä koulutusten järjestäjänä. 

Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsi Vuoden eläinlääkärin Helsingissä 9. toukokuuta.

"Yksityiseläinlääkärit tuottavat suuren osan erityisesti pieneläinten ja hevosten eläinlääkintäpalveluista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lemmikki- ja harraste-eläimillä on suuri merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille. Yksityiseläinlääkärit perehtyvät uusimpiin ja ajantasaisimpiin eläinten hoitomenetelmiin, välineisiin ja tautien syiden ehkäisemiseen. He kouluttautuvat ahkerasti. Koska yksityiseläinlääkärit ovat yrittäjiä, ei palvelujen kehittämiseen käytetä julkisia varoja," sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario.

"Suomen Eläinlääkäriliitto haluaa palkita eläinlääkärin, joka on innovatiivinen, monipuolinen ja pitkäjänteinen yrittäjä. Vuoden eläinlääkäri 2011 on omalla yritystoiminnallaan tuonut Suomeen uusia eläinten hyvinvointia edistäviä toimintatapoja, muun muassa toiminnallisen sorkkahoidon sekä lemmikkieläinten hyvinvointitiimin. Näistä kumpikaan ei ole perinteistä eläinlääkäripalvelua. Toiminnallinen sorkkahoito parantaa lypsylehmien hyvinvointia ja lemmikkieläinten hyvinvointiin keskittyvän EHYT-toiminnan päämääränä on, että samalta vastaanotolta lemmikeille tarjotaan sairauden- ja terveydenhoitoa, tietoa oikeasta ruokinnasta, liikunnasta sekä myydään liikuntaan aktivoivia välineitä. Lisäksi EHYT mahdollistaa liikunnallisen harrastustoiminnan sisähallissa."

Vuoden eläinlääkäri 2011 Jouni Niemi omistaa useamman yrityksen, joiden toiminta tukee toisiaan: Kuninkaantien eläinklinikka, Vetman Oy, Metalvet ja EHYT-toiminta. Yritykset työllistävät hänen lisäkseen 15 henkilöä, eläinklinikalla on vuosittain noin 7 500 asiakasta, Vetmanin liikevaihto on 1,7 miljoonaa euroa ja sen asiakasrekisterissä on noin 4000 eläinlääkäriä, sorkkahoitajaa, hevossiittolaa, maataloustuottajaa ja lemmikin omistajaa. 

Vetman Oy tuo maahan ja kehittää välineitä ja laitteita erityisesti ammattimaiseen eläinten hoitoon. Niemi ideoi ja järjestää vuosittain neljästä viiteen täydennyskoulutuskurssia eläinlääkäreille yhteistyössä muiden alan kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa. "Palkitun yritykset palvelevat myös eläinlääkäreitä hyvin ja asiantuntevasti laite-, väline- ja kalustehankinnoissa. Hän auttaa tuotantoeläin- ja pieneläinpraktikoita hankkimaan tilanteeseen toimivimmat työvälineet. Hän toimii asiakkaan kanssa kumppanina, tavoitteena taata asiakkaan tarpeeseen sopivat ratkaisut," kertoo Kirsi Sario.

Vuoden eläinlääkäri -tunnustusta on jaettu vuodesta 2001 saakka. Palkinto liittyy maailman eläinlääkäripäivän viettoon. 

Puheenjohtaja Kirsi Sarion puhe tilaisuudessa 9.5. klo 11

Varapuheenjohtaja Timo Wahlroosin onnittelut yrittäjiltä, 9.5. klo 11. 

Palkitun puhe 9.5. klo 11

Taustatietoja palkituista ja palkinnoista

Valokuva Jouni Niemestä

Suomen Eläinlääkärilehden 4/11 artikkeli palkinnosta ja palkitusta

Lisätietoja 
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, Kirsi Sario, puh. 050 911 9117 
Eläinlääkäriliiton varapuheenjohtaja Timo Wahlroos, puh. 050 4672 501 
Vuoden eläinlääkäri 2011 Jouni Niemi, puh. 0500 121487 
Tiedottaja Anna Parkkari, puh. (09) 77454817, 040 5228217 (valokuvat yms)