Valtion 78 000 palkansaajalle uusi virka- ja työehtosopimus – koskee valtiolla työskenteleviä eläinlääkäreitä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Sopimus koskee valtiolla työskenteleviä eläinlääkäreitä.

JUKO järjestää sopimuksen tarkemmista sisällöllisistä muutoksista webinaarin torstaina 24.3. kello 15–16.30.

Sopimus on kaksivuotinen. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Kaikki sopimuksen piirissä olevat saavat palkankorotuksen.

Seuraavan vuoden korotuksesta palkansaajajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Neuvotteluissa sovittiin työryhmästä, jossa tarkastellaan sopimuksen liitteen 6 kehittämistarpeita. Liite koskee tiettyjen valtiolla työskentelevien lääkärien työaikaa ja päivystystä. Eläinlääkäriliiton tavoitteena työryhmässä on saada liite koskemaan myös valtiolla päivystäviä eläinlääkäriryhmiä.

Lisää palkallista perhevapaata toiselle vanhemmalle

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo kertoo, että perhevapaauudistus vietiin sopimukseen kokonaisuudessaan lainsäädännön edellyttäminä teknisinä muutoksina.

”Lisäksi saavutimme merkittävän korotuksen toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin.”

Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä, ja toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

”Valtio ei tehdyllä ratkaisulla täysin edistä 1.8. voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön tavoitteita vanhempien välisestä tasa-arvosta”, Kojo harmittelee.

Puolitiehen jäänyt sopimusratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää valitettavasti portin auki myös tasa-arvokanteille.

Jaksotyön aikana sairastuminen ei vie enää ylitöitä

Jaksotyön osalta sopimusmääräyksissä on ollut sairastumiseen liittyvän työajan laskennan ongelma, joka korjataan viimeistään 30. lokakuuta lähtien.

”Tämä on jaksotyötä tekeville tervetullut uudistus. Nyt ylityöt korvataan oikein myös sairastuessa”, iloitsee valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.

Uudistus poistaa samalla sen epäkohdan, että virkamiehet työskentelisivät sairaana varmistaakseen ylityökorvaukset.

”Tämä on erittäin oikeudenmukainen muutos sopimusmääräyksiin”, Rinne painottaa.

Sopimusneuvotteluista kerrotaan JUKOn kotisivuilla www.juko.fi. Seuraa JUKOA ja keskustelua myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022.
Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Eläinlääkäriliiton jäsensivuilla on myös koottuna tietoa neuvotteluista. Lukemiseen tarvitset jäsen- eli Fimnet -tunnuksesi.