Suomen hallitus esittää uutta eläinlääkintähuoltolakia

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan hallitus esittää nykyisen eläinlääkintähuoltolain kumoamista ja korvaamista uudella.
Uusi laki täsmentää kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä.

Eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata perustasoisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta keskeisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus koko maassa. Kunnilla on lain nojalla tällaisten palveluiden järjestämisvelvoite. Kunnat järjestävät muutamia isoja kaupunkeja lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla.

Uutta lakia on valmisteltu jo pitkään.
Suomen Eläinlääkäriliitto oli mukana lakia valmistellessa työryhmässä. Lausuntokierros lakiehdotuksesta päättyi helmikuussa 2022.

Lue ministeriön tiedote