Nautojen terveydenhuoltoeläinlääkäri, toiminnallisen sorkkahoidon edistäjä, lehmien työterveyslääkäri Reijo Junni on Vuoden eläinlääkäri 2018 (päiv 16.5. klo 8.35)

Reijo Junni on pitkäjänteinen sorkka- ja jalkaterveyden kehittäjä sekä eläinlääkärien, maataloustuottajien ja sorkkahoitajien kouluttaja. Lehmien työterveyslääkäriksikin kutsuttu terveydenhuoltoeläinlääkäri on kansainvälisesti kouluttautunut asiantuntija, tietoa molempiin suuntiin vievä ammattilainen. Suomessa maitotaloustuotteita käytetään valtaosassa kotitalouksia, siten lehmien sorkat ja hyvinvointi ovat osa arkeamme.

”Reijo Junni on nautapraktikko, joka on pitänyt itsensä ammatillisesti erittäin hyvin ajan tasalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskiössä ovat olleet sorkkasairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja sorkkahoito”, kertoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

Junni on luennoinut aiheesta käytännönläheisesti jo noin sata kertaa eläinlääkäreille, maataloustuottajille ja sorkkahoitajille. Hän edistää sorkkahoitajien koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä sekä Ruotsin mallin mukaisen sorkkahoitokorvauksen saamista Suomeen. Siinä maatilaa tuettaisiin, kun sorkat hoidetaan säännöllisesti ja tieto kirjataan tietokantaan.

”Sorkkasairaudet vaikuttavat merkittävästi eläinten hyvinvointiin, varsinkin kun kookas eläin on paljon jalkojen päällä”, sanoo lehmien työterveyslääkäri Reijo Junni. Suomessa on lähes 300 000 lypsylehmää ja maitotaloustuotteet tavoittavat lähes kaikki kotitaloudet. Terveydenhuoltoeläinlääkärinä Junni kokee palkitsevana, kun yhteistyö ja neuvonta auttaa maatilalla käytännön toimintaa, eläinten hyvinvointia ja taloudellista tulosta.

Vuoden eläinlääkäri 2018 Junni on toiminut pitkään kunnaneläinlääkärinä Keski-Pohjanmaan nautavaltaisella alueella, ensin Halsualla ja sittemmin Kälviällä. Nyt hän on terveydenhuoltoeläinlääkärinä Kokkolan yhteistoiminta-alueella, päätoimenkuvana nautojen terveydenhuolto. Hän opiskeli vuonna 2010 Hollannissa sorkkakirurgiaa ja lehmien tähystysleikkausta ja teki samana vuonna ensimmäisen juoksutusmahan tähystysleikkauksen Suomessa yhdessä nuoren kollegan kanssa. Nyt näitä tähystysleikkauksia tehdään eri puolilla maata.

Reijo oli vuosina 2012–2015 Helsingin yliopiston tutkijana isojen lypsykarjapihatoiden sorkkaterveysongelmia selvitelleessä tutkimusprojektissa. Hankkeessa kehitettiin muun muassa tartunnallisia sorkkasairauksia aiheuttavien fusobakteereiden viljelymenetelmiä. Projektin tuloksena syntyi Tarttuvat sorkkasairaudet 2015 -kuvasto. Siitä on julkaistu myös pohjoismainen, englanninkielinen ja venäjänkielinen versio.

Tiivis kansainvälinen ja pohjoismainen sorkka-asiantuntijoiden yhteistyö on Junnille tärkeä kanava tiedon hankkimiseen ja vaihtamiseen. Kansainvälinen kongressi Lameness in ruminants järjestetään joka toinen vuosi ja Nordic Ruminant Lameness Research Network eli pohjoismainen alan verkosto kokoontuu kerran vuodessa. Junni osallistuu säännöllisesti alan osaajat kokoaviin tapaamisiin, ja matkoilta saamaansa tietoa hän hyödyntää myös koulutuksissa ja luennoilla.

Linkki Eläinlääkärilehden artikkeliin (lehti ilmestyy 17.5.) Vuoden eläinlääkäristä 2018

Lue Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahden puhe tiedotustilaisuudesta Viikistä 16.5. (päiv. 16.5. klo 8.35)

Lisätietoa: puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117, paivi.lahti (at) sell.fi

Vuoden eläinlääkäri 2018, ELL Reijo Junni, puh. 0400 322 653, reijo.junni (at) gmail.com

Käytännön asiat: tiedottaja Anna Parkkari, puh. 040 522 8217, anna.parkkari (at) sell.fi