Lauri ja Helvi Vasenius – Suomen eläinlääketieteen säätiön merkittävimmät tukijat

Lauri ja Helvi Vaseniuksen rahasto on perustettiin vuonna 2000, kun Helvi Vasenius lahjoitti Suomen eläinlääketieteen säätiön rahastoon 300 000 markkaa Lauri Vaseniuksen poismenon jälkeen. Vuonna 2012 Helvi Vaseniuksen testamentissa määrättiin edelleen merkittävä osa hänen omaisuudesta lahjoitettavaksi rahastoon. 

Syksyllä 2013 Suomen eläinlääketieteen säätiön rahastoon tuloutettiin kaikkiaan yli 500 000 euroa. Tämä on toistaiseksi suurin säätiön yksityiseltä henkilöltä saama lahjoitus.

Vuonna 1966 perustetun Suomen eläinlääketieteen säätiön (www.sels.fi) tarkoituksena on eläinlääke-tieteen tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Suomen Eläinlääkäriliitto luovutti peruspääomaksi tiederahastonsa ja Greta ja Werner Heinosen eläinlääketieteellistä tutkimustyötä varten lahjoittaman rahaston. 

Lauri ja Helvi Vaseniuksen rahastoa hoidetaan osana Suomen eläinlääketieteen säätiön muuta varallisuutta. Rahaston pääoman tuotto jaetaan lahjoittajan tahdon mukaisiin kohteisiin tutkimus- ja matka-apurahoiksi nuorille tutkijoille genetiikan, kotieläinhygienian ja infektiotautien alalla.

Suomen eläinlääketieteen säätiö jakaa apurahoina säätiölle lahjoitetun omaisuuden pääoman tuottoa. Vuosittain jaettavista apurahoista noin 20 prosenttia jaetaan matka-apurahoina ja 80 prosenttia muina apurahoina, jotka ovat valtaosin tutkimusapurahoja. ”Helvi Vaseniuksen testamenttilahjoitus tulee mahdollistamaan jaettavien apurahojen yhteissumman kasvun noin 10 prosentilla”, arvioi säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Sukura. 

Kahdesti vuodessa jaettavilla apurahoilla pyritään tukemaan erityisesti tutkijan uran alkuvaiheessa ole-vien eläinlääketieteen tutkijoiden tutkimusmahdollisuuksia osana heidän muuta rahoitustaan. Omien tutkimustulosten esittely kansainvälisillä foorumeilla on tutkijoille tärkeää ja kannustavaa. Säätiön matka-apurahat ovat mahdollistaneet tämän vuosittain monille nuorille tutkijoille.