Lääkärisopimuksen neuvottelutulos syntynyt (päiv. 13.2.)

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Sopimuskauden korotusajankohdat vastaavat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vastaavia päivämääriä. Reilun kaksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Ratkaisussa huomioitiin edellisellä neuvottelukierroksella tehty työajan pidennys, joka ei kohdistunut tasaisesti eri eläinlääkäriryhmille.

Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Lahti toteaa olevansa tyytyväinen syntyneeseen ratkaisuun kokonaisuutena.

JUKOn tiedote KVTES ratkaisun sisällöstä löytyy täältä. Esimerkiksi luottamusmiesten asemaa ja perhe-työvapaita koskevat parannukset koskevat myös Lääkärisopimusta.

Lääkäriliittojen hallinnot kokoontuvat käsittelemään neuvottelutulosta 12.2.2018 alkavalla viikolla. JUKOn hallitus hyväksyy tulokset kokouksessaan 16.2. Tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan tämän jälkeen. (päiv 13.2.) 

Lisätietoja:

Asiamies Liina Sipilä, puh. 040 701 6294, liina.sipila (at) sell.fi

Puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117, paivi.lahti (at) sell.fi