Eläinlääkäripäiviltä: Tieteelliset posterit palkittiin (pdf:t päiv. 10.12.)

Eläinlääkäripäivien 2015 näyttelyssä on mukana 42 tieteellistä posteria. 

Teoksia oli mukana viidestä aihealueesta: elintarvike- ja ympäristöhygienia, hevoset, pieneläimet, tuotantoeläimet ja muut aihepiirit.

Näistä kolme palkittiin Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä, yhteensä 2 000 eurolla. Palkinnot annetaan sisällöllisten ja graafisten ansioiden perusteella. 

Raati totesi, että näyttelykokonaisuus oli mielenkiintoinen ja tasalaatuinen. Valinta oli vaikea: loppusuoralle pääsi kahdeksan posteria. Näistä kolme palkittiin.

Raati sanoo, että tulosten esittämisen lisäksi on tärkeää, että posterista käy selvästi ilmi kysymyksen asettelu ja johtopäätökset. "Osassa töitä kaipasimme kuvien tekijätietoa. Yleinen visuaalinen taso on entisestään noussut", iloitsi raati. "Hyvä posteri kutsuu luokseen ja tarjoaa ytimekkäästi uutta tieteellistä tietoa."

Raati kiinnitti huomiota joidenkin tekstiilisten postereiden ryppyisyyteen: "Eläinlääkäripäiville esitetään toive tarjota ensi vuonna posterintekijöiden käyttöön silitysrauta!"
Ensimmäisen palkinnon 1 000 euroa sai posteri, joka edusti hevossairauksien tutkimusta.  

Posterin koeasetelma oli selkeä ja tulokset ja johtopäätökset olivat tasapainossa. Posteri oli visuaalisesti virheetön ja ulkoasultaan omassa sarjassaan. Tuloksia voidaan suoraan hyödyntää kliinisten potilaiden arvioinnissa ja niillä on kansainvälistä merkittävyyttä.

Posteri on nimeltään: Effects of general anaesthesia in dorsal recumbency to bronchoalveolar lavage cytology of healthy horses tekijöinään Koskinen, H., Raekallio, M., Rajamäki, M., Tapio, H., Mykkänen, A. Näyttelyssä posterin numero on 16.
Kunniamainintoja annettiin kaksi tasaveroista ja molempien tekijät saivat palkintona 500 euroa.

Ensimmäinen kunniamainittu edustaa elintarvikehygieniaa. Posterissa on hyvä aineisto, joka tarjoaa selkeitä johtopäätöksiä nykyisen lainsäädännön ja toiminnan kehittämiseksi. Työ oli visuaalisesti rauhallinen. Piirros sopi hienosti aiheeseen. Posterin on nimeltään The usability of the food chain information for visual meat inspection of pigs tekijöinään Felin, E Jukola, E., Raulo, S., Fredriksson-Ahomaa, M. Näyttelyssä posterin numero on 1. 

Toinen kunniamaininnan saanut posteri edustaa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoidon alaa. Posterin aihe on ajankohtainen ja karjataloudelle merkittävä. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä käytännön eläinlääkinnässä. Posterin aihe ja tulokset on visualisoitu hyvin. Posteri on nimeltään Occurrence of Fusobacterium necrophorum in interdigital phlegmon, other claw infections and healthy claws of dairy cattle tekijöinään Kontturi, M., Junni, R., Malinen, E., Seuna, E., Kujala, M., Simojoki, H., Pelkonen, S., Soveri, T. Näyttelyssä posterin numero on 33.

Posterin arvioineessa raadissa olivat puheenjohtajana ELT Annamari Heikinheimo ja jäsenet, ELT Päivikki Perko-Mäkelä, ELL Kati Niinistö ja TaM Jaakko Ruuttunen

Palkintoraadin puheenvuoron avajaisissa käytti raadin puheenjohtaja ELT Annamari Heikinheimo.

Tässä ovat palkitut posterit pdf-muodossa (päivitetty 10.12.2015: 

Ensimmäinen palkinto, hevossairaudet

Effects of general anaesthesia in dorsal recumbency to bronchoalveolar lavage cytology of healthy horses tekijöinään 
Koskinen, H., Raekallio, M., Rajamäki, M., Tapio, H., Mykkänen, A. Katso pdf.

Kunniamaininta, elintarvikehygieniaa

The usability of the food chain information for visual meat inspection of pigs tekijöinään 
Felin, E Jukola, E., Raulo, S., Fredriksson-Ahomaa, M. Katso pdf.

Kunniamaininta, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoidon ala
Occurrence of Fusobacterium necrophorum in interdigital phlegmon, other claw infections and healthy claws of dairy cattle tekijöinään 
Kontturi, M., Junni, R., Malinen, E., Seuna, E., Kujala, M., Simojoki, H., Pelkonen, S., Soveri, T. 
Katso pdf.