Eläinlääkäripäivät: kaksi kolmannesta eläinlääkärikunnasta koolla

Eläinlääkäripäivät ovat ammattikunnan laajin vuosittainen täydennyskoulutustapahtuma.

"Eläinlääkäripäivät kokoavat yhteen ennätysmäärän eläinlääkäreitä, arviolta selvästi yli 60 prosenttia työelämässä olevista eläinlääkäreistä. Täydennyskouluttautuminen on edellytys ammattitaidon ylläpitämiselle ja kehittämiselle", sanoo puheenjohtaja Kirsi Sario. 

"Eläinlääkärit ovat asiantuntijoita eläinten hyvinvoinnin edistämisessä ja eläinlääkäreillä on selvä rooli ihmisen terveyden ylläpidossa. Ihmisten ja eläinten taudinaiheuttajat ovat yhteisiä ja elintarvikkeista aiheutuvien riskien vähentäminen ja hallitseminen tuo turvaa ihmisten arkeen."

Päivien ohjelmassa on kahdeksan luentokokonaisuutta, tieteelliset posterit (51 kpl), näyttely ja avajaiset, joissa on muun muassa eläinlääkäri, kansanedustaja Markku Eestilän puheenvuoro. Puhe on myöhemmin luettavissa täällä. 

Suomessa työskentelee lähes 40 valvontatehtäviin keskittyvää kunnaneläinlääkäriä. Uudet virat on perustettu kahden viime vuoden aikana, marraskuussa 2009 voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain myötä. Nämä kunnalliset valvontaeläinlääkärit huolehtivat erityisesti alueensa eläinsuojeluvalvonnasta.

"Keskittyminen valvontatehtäviin lisää kunnaneläinlääkärin osaamista valvonnasta ja kartuttaa kokemusta ja rutiinia niin havainnoinnista valvontakäynneillä, asioiden tarkasta dokumentoinnista kuin ja päätösmenettelyn lainmukaisuudestakin. Eläinten omistajan oikeusturva paranee ja valvonta yhdenmukaistuu maan eri osissa", sanoo kunnanneläinlääkäri-tutkija Päivi Lahti, Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja. 

"Valvontaeläinlääkäreistä hyötyvät myös eläimet. Kun valvontaeläinlääkäri ei ole eläinten lääkinnästä ja hoidosta vastaava eläinlääkäri, mahdollinen asiakassuhde ei hidasta tai lievennä valvojan toimia mahdollisiin eläinten hyvinvoinnin ongelmiin puuttumisessa. Valvontaeläinlääkäreiden olemassaolo vapauttaa muiden kunnaneläinlääkäreiden työaikaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, mikä kohentaa eläinten hyvinvointia paremmin kuin jo syntyneisiin ongelmiin puuttuminen."

Eläinlääkäri Tiina Tiainen, Porvoon terveydensuojelun johtaja, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko kertoo: "Valtaosa, 61 %, kuntien ympäristöterveydenhuollon johtajista eli terveysvalvonnan johtajista on peruskoulutukseltaan eläinlääkäreitä. He vastaavat muiden tehtäviensä ohella esimerkiksi ihmisten kauneushoitola-palvelujen valvonnan suunnittelusta ja toimeenpanosta. 
Muita kunnallisen ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikkeiden ja juomaveden turvallisuuden valvonta, asuntojen ja kokoontumistilojen sisäilman laadun valvonta, kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuuden valvonta, kuluttajakemikaalien turvallisuuden valvonta, tupakkalain valvonta sekä eräiden muiden erityistä hygieniaa edellyttävien toimintojen valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja johtotehtävissä työskentelevät eläinlääkärit ovat usein elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäreitä tai ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäreitä.

Muuttuvasta yhteiskunnasta, jossa kuitenkin on olemassa samat elintarviketurvallisuuden riskit kuin aiemminkin, puhuu professori Miia Lindström. "Kuluttajille ovat ruoan muut arvot tärkeämpiä ja tutumpia kuin sen itsestään selvänä pidetty turvallisuus. Samat elintarvikkeiden välityksellä ihmisiin tarttuvat bakteerit ovat edelleen yhtä vaarallisia kuin ennen. Niitä on vain torjuttu jo niin kauan ja niin tehokkaasti, etteivät kuluttajat enää muista bakteerien olemassaoloa."

Lisätietoja
tiedottaja Anna Parkkari, puh. 040 522 8217 (käytännön asiat)
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117
Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 414 5758
Terveydensuojelun johtaja, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 414
Professori Miia Lindström, puh. 040 5203627

Lisää päivien tiedotteita