Eläinlääkäriliitto tukee ehdotusta poliisin eläinsuojeluroolin kehittämisestä

SEY Suomen eläinsuojelu selvitti, mitä mieltä Suomessa toimivat virkaeläinlääkärit ovat Helsingin poliisin käyttöön ottamasta eläinsuojelupoliisi-mallista.

Helsingin poliisilaitos perusti vuonna 2018 Suomen ensimmäisen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän, joka on saanut laajalti kiitosta kansalaisilta ja eläinsuojeluviranomaisilta. SEYn tavoitteena on, että Helsingin eläinsuojelupoliisin toimintamalli otetaan käyttöön koko maassa.

Tehtyyn selvitykseen sisältyneen kyselyn keskeisimpänä tuloksena yli 99 % kyselyyn vastanneista virkaeläinlääkäreistä oli sitä mieltä, että eläinsuojelupoliisi-mallin käyttöönotto tehostaisi eläinsuojelua. Tiedotteen mukaan myös Ruokavirasto ja moni aluehallintovirasto tukevat lausunnoissaan poliisin roolin kehittämistä eläinsuojeluasioissa.

Myös Eläinlääkäriliitto tukee poliisin roolin kehittämistä eläinsuojeluasioissa.

Kyselyssä selvitettiin myös virkaeläinlääkäreiden työssäjaksamista. Tavoitteena oli selvittää, voisiko eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallistamisesta olla apua eläinlääkäreiden työssäjaksamiseen.

Lähes 90% kyselyyn vastanneista kunnallisista valvontaeläinlääkäreistä kokee voimattomuuden tunteita vähintään melko usein. ”Valvontaeläinlääkäreiden työ on raskasta, yksinäistä ja sitä on usein enemmän kuin ehtii tehdä. Ongelmat ammattikunnan työssäjaksamisessa ovat olleet pitkään tiedossa, ja ongelma jatkuu edelleen. Eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallistaminen on tärkeää tästäkin näkökulmasta”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Vastaajille esitettiin kyselyssä väite Eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallinen käyttöönotto parantaisi eläinsuojeluvalvontaa suorittavien eläinlääkäreiden työssä jaksamista. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet eläinlääkärit olivat väitteen kanssa vähintään melko paljon samaa mieltä.

”Virkaeläinlääkärit kokevat poliisin erittäin tärkeänä osana eläinsuojelun valvontaa ja toivovat, että poliisin toimintaa ja osaamista eläinsuojeluasioissa kehitetään. Eläinsuojeluasioiden keskittäminen nimetyille poliiseille, kuten Helsingin eläinsuojelupoliisi-mallissa, tarjoaisi tähän mahdollisuuden. Poliisin eläinsuojeluosaamiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös poliisiammattikorkeakoulussa, jonka pitäisi mahdollistaa erikoistuminen eläinsuojelurikosten tutkintaan. Koulutuksen tulisi sisältää riittävässä määrin opintoja myös virkaeläinlääkäreiden työnkuvasta”, selvityksen tekijä, poliisitaustainen Toni Lahtinen sanoo.

Lue koko SEY:n tiedote tästä

Lue selvityksen teosta SEY:n sivuilta tästä