Eläinlääkäriliiton europarlamenttivaalitavoitteet 2019

Liiton hallitus on päättänyt kevään europarlamenttivaalitavoitteiksi seuraavat asiat:

Mikrobilääkkeiden käytön vähentäminen EU:n alueella ja mikrobilääkekäytäntöjen saaminen pohjoismaiselle tasolle kautta Euroopan.

Sikojen häntien typistämisen täyskielto on välttämätön Euroopassa, sillä edelleen 67 prosenttia eurooppalaisten sikojen hännistä typistetään. Typistämiskiellosta poikkeamista ei voi sallia edes eläinlääkärin lausunnon perusteella, kuten nykyisin. Typistämiskielto vähentää sikojen kokemaa kipua ja kärsimystä sekä ohjaa tuottajia sikojen paremmasta elinympäristöstä huolehtimiseen.

Eläinlääkäripalvelut tulisi EU-lainsäädännössä saada palvelujen piiriin, joihin voidaan soveltaa alempaa arvonlisäveroluokkaa. Eläimet ovat ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä kuten liikunta ja kulttuuri. Eläimen perustarpeiden, kuten ruokinnan ja sairauden hoidon, tulee kuulua alempaan veroluokkaan. Tämä on myös eläinsuojelunäkökulmasta perusteltua.

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Suomesta valitaan nyt 13 edustajaa (päiv. 9.5.2019). Seuraavat vaalit ovat Suomessa 26. toukokuuta 2019, ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019.