Eläinlääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

Liiton hallitus on päättänyt kevään eduskuntavaalien tavoitteiksi seuraavat asiat:

Kiireellisen eläinlääkärinavun järjestäminen kaikille eläimille kaikkina vuorokauden aikoina kohtuullisella etäisyydellä on jatkossakin yhteiskunnan tehtävä. Kiireellinen eläinlääkärinapu on eläinsuojelullisesti tärkeää ja turvaa myös kansanterveyttä.

Valvonnan riittävät resurssit ja keinot eli lainsäädännön riittävät vaatimukset ja pakkokeinot on varmistettava kuluttajan suojelemiseksi. Elintarvike- ja terveysvalvonta ennaltaehkäisee terveyshaittoja, kuten ruokavälitteisiä sairastumisia. Suomen hyvä tilanne perustuu normeihin, niiden noudattamiseen ja valvontaan.

Opetuksen ja tutkimuksen perusrahoitusta on lisättävä. Eläinlääketieteen opetuksessa erikoistumiskoulutuksen uudistaminen ja perusopetuksessa muun muassa opetussairaalan rahoituksen varmistaminen.

Eläinten suojelemiseksi tarvitaan ”puoskarilainsäädäntöä”. Eläimille suunnattuja palveluja on paljon tarjolla ja osa niistä on eläinten hyvinvoinnille joko sellaisenaan tai puutteellisella osaamisella tehtynä haitallisia, tai aiheuttavat vakavaa haittaa asianmukaisen hoidon viivästyessä. Esimerkkinä ovat eläinten hammashoidot, jotka tulisi säätää kokonaan eläinlääkärin tehtäväksi. Eläinten hyvinvointilain nojalla annettavien asetusten valmistelussa on säädettävä riittävät pätevyysvaatimukset eläimille tehtävien toimenpiteiden tekijöille.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 3.-9.4., ulkomailla, 3.-6.4., vaalipäivä on palmusunnuntai 14.4. ja tulokset vahvistetaan 17.4.