Antibioottiresistenssi tuli - millä lääkkeillä ihmisten ja eläinten terveys turvataan? - yleisöseminaari 16.5., Helsinki

Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta - yleisöseminaari Helsingin yliopiston Porthaniassa 16.5.2017
Sali Pll

Antibioottiresistenssi tuli - millä lääkkeillä ihmisten ja eläinten terveys jatkossa turvataan?

Esittelyssä kokonaisvaltainen Yhteinen terveys -näkökulma antibioottiresistenssiin. Mistä on kysymys, onko meillä ongelma ja voidaanko se ratkaista eläinlääkärien, lääkärien ja ympäristötutkijoiden yhteistyöllä? Entä miten Suomen tilanne suhteutuu muihin maihin?

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan sinuakin koskevasta asiasta!
.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti. 

16.15-16.45  Antibioottiresistenssi - mitä missä ja milloin - yleiskatsaus resistenssin syntymisestä, historiasta ja tulevaisuuden näkymistä
Jaana Vuopio, LKT, professori, Turun yliopisto

16.45-17.05  Oma maa mansikka? - mikrobilääkkeiden käyttö eläimille meillä ja muualla
Katariina Kivilahti-Mäntylä, ELL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

17.05-17.25   Voiko minunkin lemmikkini levittää antibioottiresistenssiä?- mikrobilääkeresistenssi seura- ja harrastuseläimillä
Merja Rantala, ELT, Helsingin yliopisto

17.25-17.45   Tauko               

17.45-18.10   Käymme yhdessä ain! - resistenssin kehittyminen ja esiintyvyys eläimillä
Annamari Heikinheimo, ELT, Helsingin yliopisto

18.10-18.30   Onko maahan jemmattu muutakin kuin jyviä? - maatalous ja antibioottiresistenssi
Johanna Muurinen, MMM, One Health Finland ja Helsingin yliopisto

18.30-19.00   Millaisia tuliaisia sinä tuot kotiin? - matkailun vaikutus resistenssin esiintyvyyteen Suomessa
Jaana Vuopio, LKT, professori, Turun yliopisto

19.00-20.00 Keskustelu ja yleisökysymyksiä
.
Tapatuma järjestetään yhteistyössä One Health Finland ry:n kanssa. Tapahtumaa voi seurata OHF:n suoratoistokanavalta täältä tapahtuman aikana. Yleisöluennot myös tallennetaan ja ne voi katsoa samasta osoitteesta noin toukokouun lopulta alkaen. Linkistä kerrotaan silloin liiton sivuilla. 

Seminaari kuuluu Suomen Eläinlääkäriliiton 125-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Lue lisää juhlavuodesta.

Lisätietoa luennoijista

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Jaana Vuopio työskentelee Turun yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan mikrobiologian ja immunologian osastolla. Hän on tutkinut muun muassa moniresistenttien bakteerien esiintymistä ja niiden aiheuttamia infektioita terveydenhoidossa ja väestössä noin 20 vuotta. Hän on jäsen kansallisessa mikrobilääkkeiden torjunnan asiantuntijaryhmässä, osallistuu Pohjoismaiseen mikrobilääkeresistenssin torjunnan yhteistyöhön ja toimii Euroopan tautiviraston mikrobilääkeryhmässä Suomen edustajana.

Eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä työskentelee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Vastuualueisin kuuluvat eläinlääkkeiden jäämät, mikrobilääkkeet ja eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen seuranta. Hän on Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitean turvallisuus -työryhmän ja eurooppalaisen eläinten mikrobilääkkeiden kulutusseuranta -työryhmän jäsen.

Eläinlääketieteen tohtori, tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri Merja Rantala työskentelee Helsingin yliopiston kliinisen mikrobiologian laboratorion johdossa ja on keulakuva suomalaisten seuraeläinten maltilliselle antibioottien käytölle.

Agronomi Johanna Muurinen on tutkinut väitöskirjassaan antibioottiresistenssiä suomalaisten maito- ja sikatilojen paikallisessa ympäristössä One Health Finland -verkostossa ja Helsingin yliopistossa. Työn ansiosta resistenssiä mahdollisesti levittävistä riskitekijöistä tiedetään enemmän. Nykyään hän työskentelee Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa.

Eläinlääketieteen tohtori, tutkija Annamari Heikinheimo työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla. Hän on toiminut Suomen Akatemian tutkijatohtorina aiheenaan eläinten ja elintarvikkeiden välityksellä leviävä mikrobilääkeresistenssi.