11.10. klo 17–20 Työaikasuoja eläinlääkärin työssä (Huom! uusi päivämäärä)

Huom! Tämä koulutus on siirtynyt elokuulta uuteen ajankohtaan

Työaikasuoja eläinlääkärin työssä -koulutus järjestetään webinaarin muodossa ja siellä käsitellään käytännönläheisesti 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain soveltamista eläinlääkärien työhön. Esikysymyksenä sivutaan työsuhteen ja itsenäisen yrittäjyyden rajanvetoa. Kouluttajana OTT, dosentti Jaana Paanetoja.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN NYT

Koulutuksessa vastataan moniin kysymyksin, kuten:

• milloin eläinlääkärin työ- tai virkasuhteessa tekemä työ voi jäädä työaikalain ulkopuolelle?

• mitä työaika-autonomia tarkoittaa?

• onko matkaan käytetty aika työaikaa?

• voiko työaikalain sulkea sopimuksin pois työ- tai virkasuhteesta?

• miten työaika sijoittuu vuorokauden eri aikoihin ja viikon eri päiville?

• milloin eläinlääkäripalveluissa voidaan käyttää jaksotyöaikaa?

• mitä työajan enimmäismäärä tarkoittaa?

• mitä lisä- tai ylityön syntyminen edellyttää?

• mistä kaikesta työaikaan liittyvästä työnantaja ja työntekijä voivat pätevästi sopia laista poiketen? Mitkä työaika-asiat edellyttävät sopimista?

• milloin eläinlääkärin työhön voi saada poikkeusluvan?

• missä ajassa maksamattomia työaikasaatavia on vaadittava?