Kuntien matkakustannuskorvaukset poikkeuksellisesti yhä vuoden 2018 tasolla (asia korjaantui, muokattu 21.1.)

Muokattu 21.1., lue tuorein tieto tästä

KT Kuntatyönantajat on 21.12.2018 julkaisemassaan yleiskirjeessä 17/2018 ilmoittanut, että matkakustannusten korvaukset ovat kunnassa (KVTES liite 16) myös 1.1.2019 eteenpäin toistaiseksi samat kuin vuonna 2018 eli 0,42 e/km + 0,03 e/km. 

Kunnissa ei siten toistaiseksi sovelleta verohallinnon vahvistamaa, hieman nostettua korvausta (0,43 e/km + 0,03 e/km), koska yksi pääsopijajärjestöistä ei ole sitä hyväksynyt. Tämä tietysti eroaa aiempien vuosien käytännöstä, joina matkakustannusten korvaukset ovat kunnissakin vastanneet verohallinnon vahvistamia määriä. Liitto selvittää asiaa ja sen aikatauluja ja tiedottaa lisää, kun tietoa on.

Kuntapraktikoiden on syytä ottaa asia laskutuksessaan huomioon. He perivät matkakustannusten korvaukset juuri yleiskirjeen tarkoittaman KVTES liite 16:n mukaan. Näin ollen kuntapraktikoiden on toistaiseksi laskutettava ne KT:n yleiskirjeen ilmoittamalla tavalla eli vuoden 2018 korvausmäärillä. Jos on jo ehditty laskuttaa verohallinnon ilmoittamilla määrillä, laskun korjaamisesta voi tarvittaessa sopia asiakkaan kanssa.