Kuntasektorin matkakorvauksista 2019

Kuntapraktikoiden asiakkailtaan laskuttamiin matkakustannusten korvauksiin liittyi tammikuun alussa epäselvyyttä. Näytti siltä, että KVTES:in liite 16:n mukaan laskutettavat korvaukset eivät vuoden vaihteessa nousseetkaan kunnissa vastaamaan Verohallinnon määrittämää korvaustason nousua, sillä yksi KVTES:in pääsopijajärjestöistä ei ollut tätä hyväksynyt. Tämä olisi tarkoittanut kuntapuolelle Verohallinnon korvaustasoa alhaisempia matkakustannusten korvauksia. Aiempina vuosina myös kuntien matkakustannusten korvaukset ovat nousseet Verohallinnon määrittämän korvaustason mukaisesti.

Nyt kyseinen pääsopijajärjestö on hyväksynyt verohallinnon vahvistamat nousseet matkakustannusten korvaukset (0,43 e/km + 0,03 e/km). Nousseen korvaustason mukaisesti saa siis laskuttaa myös kunnissa.

Korvaukset nostettiin kunnissa Verohallinnon tasolle takautuvasti vuoden vaihteesta alkaen. Mikäli olet jo ehtinyt laskuttaa aiemman tiedon perusteella eli vuoden 2018 korvaustasolla, on sinulla siten halutessasi oikeus korjata tekemääsi laskutusta matkakustannusten korvausten osalta. Ks. asiasta tarkemmin KT:n yleiskirjeestä 1/19.