Tiede ja tutkimus, keskiviikko

Keskiviikko/ Wednesday 11.12.

Luentokokonaisuuksien esittely

Sali 102 

Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe

Puheenjohtaja: Tutkimuksen varadekaani, professori, Helsinki One Health johtaja Olli Peltoniemi, HY

08.15 HOH-professorien tervehdykset
08.30 Suulliset esitykset valituista postereista (4 x 15min)
 
09.30 Näyttely
 
10.00 Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe: Zoonoottiset virustaudit
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto
10.45 Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe: Antibioottiresistenssi
Bakteeriopin professori, LKT, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Jaana Vuopio, Turun yliopisto
ELT, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Thomas Grönthal, Helsingin yliopisto
MMT Johanna Muurinen, Purdue Universit
 
12.00 Lounas
 

Tästä päivien aloitussivulle