Tiede ja tutkimus, keskiviikko

Keskiviikko/ Wednesday 11.12.

Luentokokonaisuuksien esittely

Sali 102 

Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe

Puheenjohtaja: Tutkimuksen varadekaani, professori, Helsinki One Health johtaja Olli Peltoniemi, HY

08.15 HOH-professorien tervehdykset

08.30 Umpeepanolääkityskäytäntöjen yhteys karjatason solulukuun ja tuotokseen (päiv. 28.8.)
ELL, tuotantoeläinten erikoiseläinlääkäri Riitta Niemi, ELTDK, HY

08.45 Hevosten infektiivinen keratiitti Suomessa: Eristetyt mikrobit ja niiden herkkyysprofiilit (päiv. 28.8.)
ELL, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, silmäsairauksiin erikoistuva eläinlääkäri Minna Mustikka, ELTDK, HY ja Yliopistollinen eläinsairaala

09.00 Prostatahypertrofia yleistä perineaalityrää sairastavilla koirilla (päiv. 28.8.)
ELL Tuuli Åhlberg, ELTDK, HY

09.15 Listerian kasvu kuriin L. gelidumien bakteriosiineilla (päiv. 28.8.)
Eläinlääketieteen yo Ella Roiha, ELTDK, HY

09.30 Näyttely
 
10.00 Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe: Zoonoottiset virustaudit
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto
10.45 Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe: Antibioottiresistenssi
Bakteeriopin professori, LKT, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Jaana Vuopio, Turun yliopisto
ELT, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Thomas Grönthal, Helsingin yliopisto
MMT Johanna Muurinen, Purdue Universit
 
12.00 Lounas
 

Tästä päivien aloitussivulle