Tiede ja tutkimus, keskiviikko

Keskiviikko 13.12.
Tutkimus tuottaa hyvinvointitietoa hyödynnettäväksi

Puheenjohtaja: Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira

13.30  Osion avaus
13.35  Eläinten hyvinvointi - mitä se on ja miten sitä tutkitaan? Osa 1
           Professori Anna Valros, HY, ELTDK

14.15 Näyttely

14.45  Eläinten hyvinvointi - mitä se on ja miten sitä tutkitaan? Osa 2
           Professori Anna Valros, HY, ELTDK

Tieteellisen posterinäyttelyn suulliset esitykset (päivitetty 6.9.):

15.45   Nautojen puhtauden arviointi teurastamolla
           Yliopistonlehtori, lihan turvallisuuden ja valvonnan dosentti Riikka Laukkanen-Ninios, HY, ELTDK

16.00  Sikatyypin MRSA CC398 -löydös suomalaisella eläinlääkärillä
           Tohtorikoulutettava Marie Verkola, HY, ELTDK

16.15  Akuutin vaiheen vaste sorkkavälin ajotulehdusepidemioissa suomalaisilla lypsykarjatiloilla
           Tohtorikoulutettava Miia Kontturi, HY, ELTDK

16.30-16.45   Perifeerisen α2-adrenoseptoriantagonisti MK-467:n lihaksensisäinen käyttö medetomidiinin ja butorfanolin kanssa koirilla – satunnaistettu kliininen koe                          
           Tohtorikoulutettava Ira Kallio-Kujala, HY, ELTDK