Luentokokonaisuuksien esittely

Luentokokonaisuudet 

LIIKETOIMINTA JA TYÖELÄMÄ

Keskiviikko 11.12.2019

Hinnoittelu

Tuntuuko sinusta, että laskuttaminen tehdystä työstä on vaikeaa?  Koetko syyllisyyttä siitä, että omistajan mielestä palvelusi on kallista? Toteatko kumminkin itse tai pomosi kuukausittain, että sinun pitäisi asiantuntijana laskuttaa enemmän, jotta kulut saadaan katetuksi ja uusia investointeja tehtyä?

TIEDE JA TUTKIMUS

Keskiviikko 11.12.2019

Yksi terveys, yhteinen tutkimusaihe
 
Yksi terveys on tärkeä yhteinen tutkimusaihe. Tiede ja tutkimus -osion kattaus aiheesta on kansainvälisesti huipputasoa. Osio voi aiheuttaa ajattelua, tuoda kahvipöytäkeskusteluihin ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa, ja innostaa tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen.

Osion lopuksi saadaan kattava katsaus antibioottiresistenssitutkimuksesta ihmisten, eläinten ja ympäristön kannalta. 

AJANKOHTAISTA

Keskiviikko 11.12.2019

Säädökset muuttuvat, pysymmekö perässä?

Ajankohtaisasioiden osio antaa tiiviin tietopaketin muuttuvasta lainsäädännöstä ennen iltapäivän Raivotauti ja yhteinen terveys -osiota. Ensin saamme katsauksen muuttuvaan eläintautilakiin: Säilyykö kaikki ennallaan vai tuleeko vastustettaviin eläintauteihin muutoksia? Maakuntauudistus kaatui keväällä. Mitä uusi hallitusohjelma tuokaan tullessaan tautivalvonnan viranomaisorganisaatioon?  Elintarvikelainsäädännön muutostyö on myös käynnissä. Tule kuuntelemaan uudistuvan lainsäädännön tavoitteista ja siitä, millaista säädöspakettia ollaan luomassa.

PÄIVITYSTÄ PRAKTIIKKAAN

Keskiviikko 11.12.2019

Eläinlääkäripäivien yleisteeman hengessä Päivitystä praktiikkaan -osiossa keskiviikkona käsitellään zoonooseja kahdeltakin eri kantilta: Eläinlääkärin työterveyden ja potilaiden mysteeritapausten näkökulmasta. Lisäksi hyvin selkeäsanainen ja suosittu luennoitsija Juhani Taponen antaa kuulijoille ajankohtaiskatsauksen naudan luomisista, joista toki osa on zoonooseja. Osion täydentää diagnostiseen ajatteluun pureutuva luento lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Anna Keski-Rahkosen pitämänä.

RAIVOTAUTI JA YHTEINEN TERVEYS

Keskiviikko 11.12.2019

Keskiviikkona iltapäivällä ennen avajaisia järjestetään kaikille Eläinlääkäripäivien osallistujille yhteinen Raivotauti ja yhteinen terveys -osio. Samaan aikaan muissa saleissa ei ole ohjelmaa. Noin kahden tunnin ajan keskitymme zoonoottiseen raivotautiin niin altistuneen eläinlääkärin kuin eläimen raivotautiepäilyn ratkomisen näkökulmasta. Tarkoituksena on käydä keskustelua poikkitieteellisesti eläinlääkäreiden ja lääkäreiden kesken. Lisäksi esille nostetaan, millaista on työskennellä alueella, jossa raivotautia esiintyy endeemisenä.

PIENELÄIMET 

Torstai 12.12. ja perjantai 13.12.2019

Pieneläinosion aiheena on akuuttipotilaan anestesia ja ensihoito. Torstain luennot on suunnattu ensisijaisesti peruspraktikoille ja perjantain luennot jo aihealueen perusteet hallitseville. Pääluennoitsijan tietotaito sekä vankka opetuskokemus takaavat kuitenkin varmasti kaikille kuulijoille mielenkiintoista kuultavaa kumpanakin päivänä. Luennointikielenä on koko ajan suomi.

Torstaina perehdymme akuutin koira- ja kissapotilaan ensihoitoon ja stabiloimiseen sekä hätätapauksien hoitoon varautumiseen. Lisäksi torstaina kuulemme uudesta lääkemolekyyli vatinoksaanista sekä Eläinlääkäripäivien Yhteinen terveys -yleisteemaan liittyen tuontikoirien terveyden- ja sairaudenhoidon erityispiirteistä.

Perjantaina perehdymme erityispotilaiden stabilointiin, verenpaineen säätelyyn sekä akuuttipotilaan anestesian induktioon ja ventilaatioon. Lisäsi kuulemme Yliopistollisen Eläinsairaalan veripankkitoiminnasta. Sekä torstaina että perjantaina päivä päättyy opitun kertaamiseen mielenkiintoisten potilastapausten parissa.

HORSES/ HEVOSET 

Torstai 12.12. ja perjantai 13.12.2019

Torstain hevososion aiheena ovat hevosten kasvainsairaudet. Luennot keskittyvät sarkoideihin, mutta kaikki oleelliset hevosten kasvaimet käydään lävitse päivän aikana. Luennot käsittelevät sekä lääkkeellistä että kirurgista hoitoa unohtamatta hoitohenkilökunnan terveysnäkökulmaa. Nämä luennot ovat ehdoton ”must” kaikille hevoseläinlääkäreille, sillä ala on kehittynyt huimaa vauhtia ja hevosille on tarjolla hyvinkin edistyksellisiä hoitomuotoja.

Perjantain hevososion luennot ovat suunnattu kaikille hevospraktiikkaa tekeville eläinlääkäreille. Perjantaipäivän kantavana teemana ovat hevosen ruokinta ja ruokintaperäiset ongelmat. Aihealue on erittäin tärkeä, sillä hevosten ruokintaperäiset ongelmat ovat yleisiä. Hevosilla käytetään myös paljon lisäravinteita, joiden hyödyistä ja jopa mahdollisista haitoista olisi hyvä olla jonkinlainen käsitys. 

TUOTANTOELÄIMET/ PRODUCTION ANIMALS

Torstai 12.12.2019

Sika

Torstai aamupäivän sikaosiossa käsitellään ensin sikalan tuhoeläintorjuntaa. Toisena aiheena ovat sikojen suoliston mikrobiomin merkitys virustautien taudinkuvaan sekä rehun merkitys virustautien tartunnanlähteenä.

Ruminants/ Märehtijät

Foot rot and liver flukes – greetings from Sweden/ Sorkkamätää ja maksamatoja – terveiset Ruotsista

Käytännönläheisesti tuotantoeläinpraktikoille yhteistä terveyttä, nautaa ja vähän lammastakin - sitä on tarjolla Eläinlääkäripäivillä torstai-iltapäivästä alkaen. Kuulemme Ruotsin kokemuksia isosta maksamadosta sekä naudoilla että lampailla. Isoa maksamatoa on todettu Suomessakin ja yksittäisillä tiloilla siitä on tullut tilaongelma. Vakavaa ontumista ja sen myötä isoja tappioita aiheuttava sorkkamätä on yleinen riesa ruotsalaisilla lammastiloilla. Mikä lienee tilanne Suomessa? Tunnistatko sinä sorkkamädän oireet?

Perjantai 13.12.2019

Nauta

Yskii vai ripuloi – miten suomalainen vasikka oikein voi?

Perjantaina puhutaan vasikoista. Kun puhutaan yhteisestä terveydestä ja vasikoista, ei voi unohtaa kryptosporidioosia.

Jos et tähän mennessä ole miettinyt, mihin suomalainen vasikkakasvatus on menossa, niin Eläinlääkäripäivien luentojen jälkeen varmasti mietit. Yksittäisen praktikon voi olla hankala saada isoa muutosta aikaiseksi ja sairaat eläimethän on aina hoidettava – tavalla tai toisella. Voisimmeko me eläinlääkärit yhdessä tehdä jotakin vasikoiden terveyden parantamiseksi? Yhdessä, yhteisen terveyden nimissä. Tästä keskustellaan perjantain päätteeksi. Meitä kaikkia tarvitaan näihin talkoisiin – tervetuloa!

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖHYGIENIA

Torstai 12.12.2019

Elintarvike- ja ympäristöhygienian osiossa painottuvat yhteisen terveyden hengessä zoonoosit, elintarvikevälitteiset kemialliset riskit sekä mikrobilääkeresistenssi. Aamupäivän osio käsittelee zoonooseja. Iltapäivällä kuulemme uusia tutkimustuloksia ruokajärjestelmämme kansanterveydellisistä vaikutuksista.

PELLOLTA PÖYTÄÄN

Perjantai 13.12.2019

Pellolta pöytään -osion aloittaa lihasikojen riskiperusteinen lihantarkastus. Luennolla pohditaan muun muassa, millaiset edellytykset Suomessa on toteuttaa lihasikojen riskiperusteista lihantarkastusta. Millaisia zoonoottisia patogeeneja sianlihan välityksellä voi levitä ja miten niitä voidaan riskiperusteisessa lihantarkastuksessa tunnistaa? Luennolla kuullaan siis tuoretta, suomalaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Aamupäivän toinen, lounastaukoon asti jatkuva, luentokokonaisuus käsittelee sivutuotteita.  Sivutuotteiden kanssa ovat tekemisissä monen eri alan eläinlääkärit, esimerkiksi tarkastuseläinlääkärit sekä kunnan elintarvikehygienia- ja ympäristönsuojeluvalvontaan osallistuvat viranomaiset. Sivutuotteiden hävittäminen voi olla laitokselle merkittävä kuluerä, mutta myös mahdollisuus taloudellisen tappion pienentämiseen, mikäli sivutuotejakeelle löytyy jatkokäyttäjiä. Sivutuotteita valvovan viranomaisen tulee tietää, minkälaisia eri sivutuoteluokkien jakeita laitosten prosesseissa syntyy ja minkälaisiin jatkokäsittelyihin niitä saa toimittaa. Kestävän kehityksen ja luonnonvarojen säästämisen periaatteet yhteiskunnassamme luovat myös painetta kehittää uudenlaisia keinoja teollisuuden sivutuotevirtojen entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Esityksissä ei ole tarkoitus kahlata sanasta sanaan läpi sivutuotelainsäädännön pykäliä, vaan käsitellä sivutuotteita ja niihin liittyviä valvonnan kulmakiviä käytännönläheisesti.

Lounastauon jälkeen saamme kuulla kaikille valvontatyötä tekeville eläinlääkäreille tärkeää asiaa, kun Ruokaviraston asiantuntevat lakimiehet kertovat, miten EU:n valvonta-asetuksen muutokset tulevat vaikuttamaan virkaeläinlääkäreiden valvontatyöhön sekä elintarvike- että eläinvalvontojen saralla. Uusi valvonta-asetus astuu kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2019 lopussa, joten aihe on erittäin ajankohtainen ja kiinnostaa varmasti kaikkia valvontaa tekeviä kollegoja. Tämän jälkeen siirrymme eläinsuojeluvalvontaa tekeville eläinlääkäreille erittäin tutuksi käyneen ongelman pariin, kun kuulemme useamman eri ammattitahon näkökulmia kissapopulaatioiden hoitamiseen. Monet eri tekijät vaikuttavat kissapopulaatioiden muodostumiseen, ja niiden tehokas hoitaminen vaatisikin erilaisten yhteistyötapojen kehittämistä. Luennot aiheesta antavatkin varmasti monia uusia ideoita, joita voi lähteä kehittämään eteenpäin omalla työskentelyalueellaan.

Ilmoittautumiseen tästä. Linkki aukeaa viimeistään kesäkuussa.