Elintarvike- ja ympäristöhygienia, torstai

Torstai 12.12.

Luentokokonaisuuksien esittely

Sali 102 

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖHYGIENIA

Puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Riikka Laukkanen-Ninios
 
8.30 Ajankohtaiset zoonoosit THL:n näkökulmasta
Epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne, THL
9.15 Riistaeläinten merkitys elintarvikeperäisten zoonoosien reservoaarina
Professori Maria Fredriksson-Ahomaa, ELTDK, HY
 
9.50 Näyttely
 
10.20 Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla
Erikoistutkija Maria Simola, Ruokavirasto
10.55 Listeria monocytogeneksen tartuntareitit elintarvikeketjussa
Tohtorikoulutettava Hanna Castro, ELTDK, HY
 
11.30 Lounas
 
Puheenjohtaja: II Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez
 
13.00 Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi 
Yksikönjohtaja Pirkko Tuominen, Ruokavirasto
13.35 Merkittävimmät elintarvikevälitteiset kemialliset riskit
Professori Raimo Pohjanvirta, ELTDK, HY
 
14.20 Näyttely
 
14.50 ESBL –bakteerit tuontielintarvikkeissa
Tohtorikoulutettava Paula Kurittu, ELTDK, HY
15.10-15.55 Mikrobilääkeresistenssi maailmanlaajuisena ilmiönä
Yliopistonlehtori Annamari Heikinheimo, ELTDK, HY

Tästä ohjelman alkuun

Tästä päivien aloitussivulle