Eläinlääkärilehti 8/2016
Riikka Lasonen

Onnistunut koulutustapahtuma auttaa meitä ottamaan uutta tietoa käyttöön

Eläinlääkäri on viisaimmillaan ensimmäisen praktiikkakesän kynnyksellä, eikö? Kaikki tieto on tuoreena ja hyvin jäsenneltynä muistissa, joka nuorella ihmisellä vieläpä toimii kohtuullisen hyvin. Valitettavasti tuo illuusio ei kestä pitkään. Työn monipuolisuus ja yllätyksellisyys paljastaa nopeasti oman tietämyksen rajallisuuden. Se tosiasia on hyväksyttävä, että peruskoulutuksessa omaksutut tiedot ja menetelmät vanhenevat ja omia käytäntöjään on oltava valmis päivittämään. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.

Eläinlääkärin ammatinharjoittamislain mukaan eläinlääkäri on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin (18 §). Eläinlääkäriliiton antaman suosituksen mukaan jokaisella eläinlääkärillä tulee olla oikeus työnantajan kustannuksella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään 10 päivää vuodessa, kuten lääkäreilläkin.

Eläinlääketiede kehittyy huimaa vauhtia, uutta tietoa saadaan kaiken aikaa. Viime vuosikymmeninä tiedon määrä on moninkertaistunut ja tuore tieteellinen tieto on nopeasti kaikkien saatavilla erilaisissa tietokannoissa. Samanaikaisesti valtava tietomäärä on yhä vaikeammin hallittavissa. Internet on tietoa täynnä ja monet tahot markkinoivat koulutuksia. Tiedon suodattamisen ja lähdekritiikin merkitys korostuvat.

Onnistunut koulutustapahtuma auttaa meitä ottamaan uutta tietoa käyttöön. Parhaimmillaan kliininen asiantuntemus yhdistyy parhaan käytettävissä olevan systemaattisen tutkimustiedon kanssa näyttöön perustuvan eläinlääketieteen periaatteen mukaisesti. Eläinlääkärikunnan keskuudessa elää vahva tiedon jakamisen perinne; omaa erityisosaamista jaetaan eteenpäin kollegoille. Luentojen valmisteleminen on työlästä ja aikaa vievää. Kiitos kaikille kollegoille, jotka jaatte tietonne ja taitonne muiden käyttöön!

Koulutuksen järjestäjän on oltava asiantunteva ja hyvin verkostoitunut, jotta se voisi tuloksekkaasti kuulostella, mikä milloinkin on ajankohtaista ja kiinnostavaa alallamme. Lisäksi on tunnettava laaja-alaisen ammattikunnan eri sektoreiden parhaat taitajat ja houkuteltava heidät käyttämään kallisarvoista apaaaikaansa muiden kouluttamiseen. Fennovet on jo 20 vuoden ajan onnistunut tässä tehtävässä erinomaisesti järjestämällä eläinlääkäreille ajantasaista ja luotettavaa täydennyskoulutusta. Koulutusta on sekä spesialisteille että yleispraktikoille. Tänä vuonna Fennovet on tarjonnut mahdollisuuden kouluttautua myös webinaareissa. Oman tietokoneen ääressä opiskeleminen on erilaista kuin luentosaliin kokoontuminen, mutta on virkistävää, että näinä hektisinä aikoina otetaan käyttöön uusia ennakkoluulottomia koulutuskanavia.

Eläinlääkäripäivät on säilyttänyt paikkansa ammattikuntamme suurimpana täydennyskoulutustapahtumana. Vuodesta toiseen Messukeskuksessa tarjotaan kolme päivää laadukasta koulutusta eri sektoreilla toimiville eläinlääkäreille. Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta, Fennovet apunaan, tekee valtavan työn päivien eteen. Eläinlääkäripäivät kokoaa yhteen eri tehtävissä toimivia eläinlääkäreitä, eikä sovi vähätellä tapahtuman sosiaalista merkitystä arkisen ja usein yksinäisen puurtamisen vastapainona.

Oppiminen on sekä tiedon määrällistä lisääntymistä että taitoa soveltaa sitä. Oppimisteoreetikkojen mukaan ihminen oppii helposti voidessaan liittää uuden tiedon aiemmin opittuun ja koettuun. Eläinlääkäripäivillä kannattaa haastaa itsensä, poistua hetkeksi mukavuusalueeltaan ja oppia jotain ihan uutta!

Riikka Lasonen
Fennovetin hallituksen varapuheenjohtaja