Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 2/2018

Uutta eläinten hyvinvointilakia on valmisteltu pitkään ja hartaasti.

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 2/2018

”Eläinlääkärien palkkaus vastaa korkeaa koulutustasoa, osaamista ja työn vaativuutta. Riittävä ansio saadaan normaalilla viikkotyöajalla. Jäsenet hyödyntävät monipuolista eläinlääkärin koulutustaan ja hakeutuvat erilaisiin tehtäviin myös perinteisten eläinlääkärin tehtävien lisäksi.” Näin määritteli Eläinlääkäriliiton valtuuskunta liiton yleisen edunvalvonnan tavoitteita. Valtuuskunta hyväksyi loppuvuodesta liiton tavoitteet vuosille 2018–2020 ja määritti toiminnan painopisteet.

Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta Eläinlääkärilehti 2/2018