Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 8/2018

Kunnilla on velvollisuus järjestää eläinlääkäripalveluja kaikkialla Suomessa. Tämä on poikkeuksellista, sillä useimmissa maissa palvelut ovat yksityisten eläinlääkärien varassa.  Eläinlääkäripalvelujen, kuten muidenkin julkisten palvelujen järjestämiseen kohdistuu kuitenkin muutospaineita. 

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 8/2018

Esitys uudeksi työaikalaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiesityksen mukaan kunnan praktikkoeläinlääkärit eivät enää voisi olla työaikalain soveltamisen ulkopuolella.

Voimassa olevaa työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Tämän tulkitaan jättävän kunnan praktikkoeläinlääkärit lain soveltamisalan ulkopuolelle. Esityksestä uudeksi työaikalaiksi tämä kohta on poistettu, jotta laki täyttäisi EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.