Eläinlääkärilehti 7/2019

Kouluttautuminen – eläinlääkärin oikeus ja velvollisuus

Viestimet syytävät päivittäin uutisia ilmasto- ja tautiuhista, huononevasta mikrobilääkeresistenssitilanteesta, saasteista ja muista terveysvaaroista. 
Pienet lääkemarkkinamme kärsivät toistuvista lääkkeiden saatavuushäiriöistä. Yhä kutistuvassa maailmassa me ihmiset jaamme ympäristön, ilmaston, vesistöt ja ravinnon muiden eliöiden kanssa. Lähes kaikki eläinlääkärin työ voidaan sovittaa yhteisen terveyden sateenvarjon alle. Tulevien Eläinlääkäripäivien teemana onkin yhteinen terveys. Teema näkyy lähes kaikkien osioiden tarjonnassa, vaikka muutakin sisältöä on tarjolla. Tutustuitko jo lehdessä 5/2019 esiteltyyn ohjelmaan ja etsit itseäsi kiinnostavat aiheet? Tulethan päiville?

Yhteistä terveyttä edistävät muutkin kuin eläinlääkärit. Tässä työssä tarvitaan tehokkaita asiantuntijaverkostoja ja eri alojen ammattilaisia. Yhteisen terveyden eteen on Suomessa työskennelty vuosikymmeniä juurimalla zoonoottisia tauteja ja huolehtimalla elinympäristöstämme. Tehtävää riittää meille kaikille myös tulevaisuudessa. Monisyiset ongelmat eivät katoa itsestään eikä useinkaan löydy nopeita ja helppoja ratkaisuja. Meiltä tarvitaan sitkeyttä ja yhteistyökykyä, jotta asioita tehdään koordinoidusti ja vaikuttavasti.

Omalle työlleen ei myöskään saa sokeutua. Esimerkiksi tuotantoeläinten mikrobilääkekäytössä Suomi on kuulunut koko ajan vähiten mikrobilääkkeitä käyttävien Euroopan maiden joukkoon. Tämä on saavutettu pitkäjännitteisessä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tuotantotapojen muutokset, tilakokojen kasvu ja kova kilpailu eivät tee tulevaisuudesta helpompaa. Tarvitaan selkeä tavoite, ettei mikrobilääkkeillä jatkossakaan paikata tuotanto-olosuhteiden ongelmia. Suuntaammeko tätä tavoitetta kohti?
Uuden oppiminen on aina hauskaa, vaikka joskus se on hyvinkin työlästä. Kouluttautuminen ja keskustelu eri sektoreiden edustajien kanssa tuovat uusia näkökulmia. Tämä auttaa meitä tunnistamaan asioita, joihin tulisi vaikuttaa. Elinikäinen oppiminen on muuttuvassa maailmassa välttämätön taito. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat jatkuvaa panostusta. Pelkästään oman työsaran lainsäädännön muutosten mukana pysyminen ja muutosten sisäistäminen edellyttävät jatkuvaa opiskelua. Laki eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta antaa meille lisäkannustusta kouluttautumiseen. Laki edellyttää, että eläinlääkärinammatin harjoittaja pitää yllä ja kehittää ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtyy ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Toisaalta laki edellyttää myös, että työnantaja luo edellytykset tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumiselle. 

Epäilen, että ne, jotka lukevat tämän pääkirjoituksen, pitävät huolta osaamisestaan ja kouluttautuvat ahkerasti. Haasteena on tavoittaa henkilöt, jotka eivät koulutuksiin osallistu. Miten motivoimme heidät pysymään mukana muuttuvassa maailmassa? 

Eläinlääkäripäivät eivät ole vain tiedonjanon sammuttamista luennoilla. Näyttelyn antiin ja tieteellisiin postereihin tutustuminen sekä kollegoiden tapaaminen on myös tärkeää. Koska eläinlääkärien työkenttä on hyvin laaja ja työtehtävämme moninaiset, keskustelut erilaista työtä tekevien kollegoiden kanssa ovat hyvin avartavia ja avaavat erilaista näkökulmaa moniin asioihin. Ammattikuntamme kasvaa koko ajan. Haastan sinut: tutustu muutamaan uppo-outoon kollegaan Eläinlääkäripäivillä. 

Lopuksi katse vielä vuodella eteenpäin. Vuoden 2020 Eläinlääkäripäivät ovat syyskuussa. Varaa jo nyt kalenteriisi päiviä varten 16.–18. syyskuuta 2020. 

Nähdään joulukuussa 2019 Eläinlääkäripäivillä!

Liisa Kaartinen
Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtaja