Finsk Veterinärtidskrift 1/2021

Veterinärer arbetar tillsammans för en bättre framtid

Den pandemi som drabbade oss alla under 2020 blev en tydlig påminnelse om de utmaningar vi delar. Allt hänger ihop: vi är alla världsmedborgare som är beroende av samma planet och samma resurser.

Detta gör mig ännu mer övertygad om hur avgörande det är med ett veterinärmedicinskt samarbete på nationell, europeisk och internationell nivå. Det europeiska veterinärförbundet, Federation of Veterinarians of Europe, FVE, med medlemsorganisationer i 40 europeiska länder och totalt 300 000 anslutna veterinärer, utgör spjutspetsen för det europeiska veterinärsamarbetet. 

FVE:s arbete har blivit ännu viktigare under pandemin. Jag är stolt över att få representera Norge som vice ordförande i styrelsen och få vara en del av det europeiska internationella samarbetet. I dessa krävande tider är det viktigt att stärka samarbetet mellan alla europeiska länder, även på områden som sträcker sig utanför EU.

FVE fungerar som remissinstans och bedriver lobbyverksamhet gentemot EU. Veterinärers arbetsuppgifter, föreskrifter, djurskydd, djurhälsa, folkhälsa, säkra livsmedel, utbildning, läkemedelsanvändning och krisberedskap är exempel på ämnen som avhandlas. Psykisk hälsa och veterinärernas arbetsförhållanden står kontinuerligt på schemat för FVE.

Det nordiska samarbetet är helt avgörande för att ge inflytande för små länder som Island och Norge samt för Sverige, Danmark och Finland, som är EU-medlemmar. Tack vare ett strukturerat och kontinuerligt samarbete kan Norden få genomslag för sina idéer i viktiga frågor. Pandemin har drabbat alla länder och kontinenter. FVE:s kontakt med Världsorganisationen för djurhälsa och med veterinärföreningarna i USA och Kanada, gör FVE:s ställning ännu viktigare. Det innebär alltid en utmaning när internationella organisationer ska lösa uppgifter tillsammans, och det kan vara krävande att uppnå samförstånd. Eftersom medlemsstaternas myndigheter hanterar pandemin på olika sätt måste veterinärerna förhålla sig till olika nationella riktlinjer.   

Därför är det mycket tillfredsställande att se hur det arbete FVE gör bidrar till att få alla att agera på ett gemensamt, faktabaserat och mer effektivt sätt. Under pandemin har FVE bidragit till EU-kommissionens information till medborgarna, utarbetat riktlinjer för klinisk praxis och löpande lämnat aktuell information i form av nyhetsbrev. Medlemsstaterna har därmed fått ett bättre beslutsunderlag för sina avgöranden. Vi lär av varandra, och det är välgörande att se att veterinärer som yrkesgrupp klarat sig bra även om utmaningarna har varit och fortfarande är betydande.

Under FVE:s digitala generalförsamling hösten 2020 nåddes enighet i den mest omtvistade frågan, den om veterinärers användning av digital kommunikation (telemedicin). Den gemensamma hållningen är att veterinärerna ska kunna styra över användningen av digitala verktyg, som är ett bra komplement i det veterinärmedicinska arbetet.

Detta kännetecknar oss veterinärer. Vi står inför utmaningar, utvärderar dem, diskuterar intensivt, gör upp en plan och kommer sedan med lösningar. Så agerar vi. 

När vi hittar lösningar över gränserna känner jag stolthet å veterinärkårens vägnar. Det ger bättre sammanhållning, stärker möjligheterna för innovation och skapar en samhörighet som gagnar veterinärernas samhällsuppdrag och underlättar arbetet för varje veterinär. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla mina goda kolleger i Norden för det viktiga samarbete vi har. En grupp som förtjänar beröm och uppmuntran är dagens veterinärstudenter. Att vara student i en pandemisk tid är krävande.

Veterinärer kommer också att möta många utmaningar under de kommande åren. Att hantera pandemier är en av dem. Vår huvudsakliga insats som veterinärer är att bidra till att göra världen till en bättre plats för både djur och människor i framtiden.

Torill Moseng
Vice ordförande, Federation of Veterinarians of Europe, FVE
Ordförande, Den Norske Veterinärförening (vetnett.no)