Finsk Veterinärtidskrift 5/2019

Hästäk osynlig trygghet

Solen gassade från en klar himmel och Moder Jord bjöd på sitt bästa under ett majveckoslut i huvudstaden. Samtidigt som man på Ständerhuset febrilt försökte få fram Finlands nästa regeringsprogram, samlades Veterinärförbundets fullmäktige till vårmöte för att skapa visioner och dra upp riktlinjer för vår professions framtid. 

Hela den föregående regeringsperioden förhandlades det fram och tillbaka om landskapsreformen, med välkända följder. Trots att miljö- och hälsoskyddet enligt hälso- och sjukvårdslagen ingår i primärvården, och visionen om en gemensam hälsa är tydlig för oss läkare av allt som lever, verkar vårt budskap fortfarande bli lite i skymundan på beslutsfattarnas stora bord. Det är viktigt att bestämma om miljö- och hälsoskyddet äntligen ska bli en fullvärdig del av social- och hälsovården i stället för att vi i all oändlighet ska vara tvungna att motivera vår existens och vår koppling till folkhälsan. Social- och hälsovården samt räddningsväsendet blir lite enbenta inom både beredskap och dagliga funktioner, om en stark koppling till miljö- och hälsoskyddet inte fungerar som den ska. 

Den goda sjukdomssituationen i Finland är inte någon självklarhet: den är ett resultat av ett långsiktigt, ofta osynligt arbete. I en globaliserad värld och med klimatförändringen realiseras ständigt nya hotbilder och utmaningar. Utan oss veterinärer skulle det bli alltför stora hål i skyddsnätet för att bekämpa epidemi- och antimikrobiell resistens. Veterinärerna spelar en viktig roll i att skydda människors hälsa. Vårt arbete kan med gott samvete kallas en av hörnstenarna i ett välfungerande, sunt och säkert samhälle.

Förbundets nya Elävän lääkärit-kampanj lyckades föra budskapet om en gemensam hälsa till och med bättre än väntat. Samtidigt ökade kampanjen på sociala medier samhörigheten bland oss veterinärer och en god anda inom kåren. I dagens värld är det inte nödvändigtvis längre så trendigt att höra till en fackförening, men organiseringsgraden inom vårt förbund är fortfarande hög: man är stolt över att höra till det här gänget. Vi är vi, inte enbart jag. Vi gör tillsammans, en för alla och alla för en. Vi har gemensamma spelregler och en gemensam etik. För praktiserande veterinärer är förbundets medlemsförmåner så bra att det inte krävs avancerad matematik för att konstatera att medlemskapet lönar sig. För andra än praktiserande veterinärer kan det skyddsnät som förbundet erbjuder förbli mer osynligt, men det finns fortfarande där. När livet ger kollegor citroner, är lyfter gänget upp dem, ger dem en axel att luta mot och en krycka att stödja sig på med hjälp av till exempel rättsskydd eller andra stödtjänster. 

Vi erbjuder utbildning till medlemspris via förbundets eget utbildningsbolag Fennovet Oy, vi förhandlar, vi kämpar och vi påverkar saker som är viktiga för oss tillsammans, i Finland och i Europa. Vi tar hand om våra studerande, våra framtida kollegor. Förbundets mål är en framgångsrik och välmående veterinär i arbetet och på fritiden, oavsett var i vårt mångsidiga verksamhetsfält vi befinner oss.

Det finns självklart alltid möjlighet till förbättring. Världen förändras, och även ett gammalt och ansett förbund bör förändras med den, till exempel inom kommunikation på sociala medier. Vi kan alla påverka saker. Nu är det valår, i höst kommer vi att välja ny fullmäktige för förbundet. Det är viktigt att fullmäktige företräder hela vår yrkeskår på ett så heltäckande sätt som möjligt, regionalt och tvärvetenskapligt. Rösta eller ställ upp som kandidat. Men som något slags veteran vill jag varna dig: när du ger fackförbundsverksamheten lillfingret, så kan den stjäla ditt hjärta.

Jag önskar er en solig sommar, kära kollegor!

Hanna Nurmi
Ordförande för Veterinärförbundets fullmäktige