Eläintauti nautatilalla -tapausharjoitus

EnviroVet, Eläinten terveys ry, Ruokavirasto, aluehallintovirastot, Helsingin yliopisto, MTK ja Suomen Eläinlääkäriliitto järjestävät yhdessä valtakunnallisen kunnaneläinlääkäreille suunnatun tapausharjoituksen "Eläintauti nautatilalla".

Harjoituksen tarkoitus on parantaa kunnaneläinlääkärin toimintavalmiutta akuutissa eläintautitilanteessa ja tunnistaa mahdollisia kehittämistarpeita. Kaikilla kunnaneläinlääkäreillä on mahdollisuus osallistua tapausharjoitukseen maksutta.

Koulutus toteutetaan Moodle -alustalla viikoilla 47-48, jolloin tehtävät voi tehdä omien aikataulujen mukaisesti.Helmikuussa 2024 osallistujille järjestetään purkutilaisuus, jossa alan asiantuntijoiden johdolla käydään läpi harjoituksen tuloksia.

Ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä nimi ja sähköpostiosoite osoitteeseen info@envirovet.fi 13. marraskuuta mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Outi Lepistö

outi.lepistö@envirovet.fi / 045 895 77 05