26.9. klo 17–20 Työsuhteen pelisäännöt

Liitto järjestää erilaisia maksuttomia koulutuksia jäsenilleen. 

Työsuhteen pelisäännöt -koulutus järjestetään webinaarin muodossa ja siellä käsitellään käytännönläheisesti eläinlääkärin työtä koskevassa työsuhteessa hallittavia työoikeuden peruskysymyksiä. Koulutuksessa saa tiiviin tietopaketin tärkeistä perusasioista, ja se soveltuu niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Kouluttajana OTT, dosentti Jaana Paanetoja.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN NYT

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

• työhönottoa ja -haastattelua koskevat oikeudet ja velvoitteet

• työsopimuksen solmiminen ja työnteon keskeisistä ehdoista ilmoittaminen

• työnantajan työnjohtovalta ja tulkintaetuoikeus

• eri työlakien mukaiset edistämis- ja ennaltaehkäisyvelvoitteet, suunnitelmat ja ohjelmat

• työaikaa ja vuosilomaa koskevat asiakirjat

• työturvallisuuslaki ja työterveyshuollon järjestämisvelvoite

• yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevat velvoitteet.