Lausunnot

Lausunto STM:stä: Terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden pohjoismaisen sopimuksen muutossopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen, dl 28.8.2019

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut lausuntopyynnön STM:ltä asiasta: Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksyminen sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen; hallituksen esityksen valmistelu.

Lausunto pyydetään toimittamaan 28.8.2019 mennessä.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto(at)sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Lausuntopyyntö on luettavissa pyytäjän sivuilla https://stm.fi/lausuntopyynnot