Tutkimukseen Pohjola-stipendi 2017, ehdota 26.9. mennessä

Akava jakaa vuosittain OP-Vakuutuksen kanssa yhtiön rahoittaman Pohjola-stipendin eli tutkimusstipendin. Se on tarkoitettu akavalaisten tutkimustueksi.

Tutkimusstipendi on myönnetty sellaisiin tutkimuksiin tai tutkimusprojekteihin, jotka hyödyttävät keskusjär­jestöä tai jäsenjärjestöjä taikka jotka liittyvät yleisesti työmarkkinatoimin­taan tai muuhun edunvalvontaan.

Pohjola-stipendi on 4 000 euroa, joka rahoittajan toiveen mukaisesti jaetaan yleensä yhdelle tutkimukselle.

Eläinlääkäriliiton jäsen voi ehdottaa saajaa vapaamuotoisilla perusteluilla Eläinlääkäriliiton toimistolle viimeistään 26. syyskuuta. Silloin liitto ehtii tehdä ehdotuksen Akavalle 30. syyskuuta mennessä.
Lähetä ehdotus osoitteeseen toimisto@sell.fi