Oikaisu Eläinlääkärilehden 4/2021 tieteelliseen artikkeliin

Eläinlääkärilehdessä 4/2021 julkaistiin tieteellinen artikkeli Vedinkaston käyttö utaretulehduksen ehkäisyssä – kirjallisuuskatsaus ja neuvojakysely

Valitettavasti artikkelin kuvat 2 ja 3 ovat menneet keskenään sekaisin, niin painetussa lehdessä kuin jäsenen verkkosivujen pdf-versiossakin. Lehden pdf-versiossa yksi kuvista on myös hieman huonolaatuinen. 
Pahoittelemme taittovirhettä.

Korjaamme kesän aikana jäsenen verkkosivujen pdf-version.