Liiton suositus valvontaeläinlääkärin tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi

Suomen Eläinlääkäriliiton hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt suosituksen valvontaeläinlääkärin tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi. 

Suosituksen yleisessä osassa sanotaan näin: 

Eläinsuojelutyötä tekevät valvontaeläinlääkärit tekevät eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia ihmisten kodeissa ja tuotantoeläintiloilla. Suurin osa valvontakäynneistä tehdään yksin.

Valvova eläinlääkäri käyttää työssään huomattavaa julkista valtaa, joka tuotantotiloilla kohdistuu suoraan eläinten omistajan elinkeinoon. Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan perustuslaillisiin oikeuksiin kotirauhan ja omaisuudensuojan osalta.

Valvontaeläinlääkärin työ on vaarallista. Eläinlääkärit kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa työssään. Eläinlääkäriliiton syksyllä 2017 tekemän kyselyn mukaan 75 % vastanneista valvontaeläinlääkäreistä oli joutunut työtehtävissään fyysiseen uhkatilanteeseen ja 32 % oli puolustanut itseään fyysiseltä uhalta.

Valtakunnallista valvontaeläinlääkärien työturvallisuuden epäkohtaa ei ole korjattu Suomen Eläinlääkäriliiton vaatimuksista huolimatta. Parityöskentely vähentäisi vaaratilanteiden syntymistä.
 
Lue koko suositus tästä

Suositus on myös jäsensivuilla Jäsenen ammattipolulla, täällä. Tarvitset jäsen- eli Fimnet -tunnuksen sivun lukemiseen.