Heli Castrén -apuraha haettavana eläinten hyvinvointitutkimukseen, dl 16.4.

SEY Suomen eläinsuojelu julistaa haettavaksi vuosittaisen apurahan tutkimushankkeille tai tutkimukselle, jolla edistetään eläinten hyvinvointia. Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti eläinten hyvinvointi- tai käyttäytymistutkimukseen, mutta myös aiheeseen liittyville opinnäytetöille (esimerkiksi pro gradut) voidaan myöntää apurahoja. 

Vuosittain jaettavan apurahan suuruus vaihtelee 1 000 ja 3 000 euron välillä, ja se voidaan jakaa saapuneiden hakemusten pohjalta yhdelle tai useammalle hakijalle. Rahoitusta voidaan myöntää hakijan omaan työskentelyyn ja/tai tutkimuksen kuluihin. 

Apurahan vuosittainen hakuaika alkoi 16.3.2021 ja päättyy 16.4.2021 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakeminen

Apurahaa haetaan avoimella, enintään 3 sivun mittaisella suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä hakemuksella, johon on sisällytettävä haettavan apurahan käyttötarkoitus, rahoitussuunnitelma, tutkimussuunnitelma sekä hakijan tiedot/CV.

Hakemuksessa on käytävä ilmi perustelut tutkimuksen merkityksestä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Hakemuksessa on käytävä ilmi, onko hakija yksityishenkilö vai yhteisö. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (tallennettu pdf-muodossa) osoitteella sey (at) sey.fi  6.4. kello 16 mennessä. 

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi aikaisintaan 1. elokuuta lähtien. Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto Eläinten ystävä -lehteen.

Apurahan saaja(t) julkistetaan kesäkuussa. SEYn hallitus ei perustele apurahapäätöksiä.

Lue SEY:n sivuilta