Eläinlääkäriliiton suositus sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen rungoksi on julkaistu

Uuden perehdytysrungon tavoitteena on tarjota apuväline uuden työntekijän perehdytyksessä läpi käytävistä asioista.

Perehdytysrunko on tarkoitettu ensisijaisesti työelämään siirtyvän apuvälineeksi, jotta perehdytysvaiheessa muistaa kysyä olennaiset asiat. Runko on myös loistava apuväline työnantajalle ja muille eläinlääkäreille.

Uusi perehdytysrunko on ladattavissa jäsensivuilla ja vaatii kirjautumisen Fimnet-tunnuksilla. Runko löytyy PDF:n lisäksi Word-tiedostona eli runkoa voi muokata.

Työturvallisuuslain 14 §:ssä on säädetty työnantajan velvollisuudesta antaa työntekijälle ohjausta ja opetusta. Myös työntekijä on osaltaan velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta. Tämän velvollisuuden konkreettiseen sisältöön vaikuttaa saatu ohjaus ja opetus eli muun muassa perehdytys. Kattavasta perehdytyksestä huolehtiminen on koko työyhteisön työturvallisuuden vuoksi tärkeää.

Lataa perehdytysrunko