Akavan 2018 Pohjola-stipendien hakeminen: edunvalvontaa tai työhyvinvointia

Akavan hallitus jakaa vuosittain yhteistyössä OP-Vakuutuksen kanssa yhtiön rahoittaman Pohjola-stipendin. Vuodelle 2018 sen arvo on 5000 euroa.

Stipendisäännön mukaisesti stipendi myönnetään tutkimukselle, joka edistää akavalaisten edunvalvontaa ja/tai hyvinvointia työelämässä. Stipendin saajan tulee olla akavalaisen järjestön jäsen.

Stipendi voidaan myöntää opinnäytetyöhön tai muuhun tutkimukseen. Stipendi myönnetään pääsääntöisesti yhdelle saajalle kerrallaan.
Tarkemmat ohjeet hakemiselle on uudessa stipendisäännössä, lue tästä.

Stipendin hakuaika päättyy Akavassa 30.9.2017, joten Eläinlääkäriliiton jäseniä pyydetään tekemään vapaamuotoisia ehdotuksia viimeistään 15. syyskuuta.

Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto (att) sell.fi ja tarvittaessa voi olla yhteydessä toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaojaan, katso yhteystiedot täältä.