Agronomiliitto, Loimu ja Eläinlääkäriliitto: Ruokaviraston henkilöstöleikkaukset ovat perusteettomia

Ruokavirasto ilmoitti 23.10.19 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö ja kaikki toiminnot. Ruokavirasto suunnittelee vähentävänsä noin 10 % henkilöstöstään, osa-aikaistavansa osan henkilöstöstä ja lomauttavansa määräaikaisesti koko henkilöstön.

Suunnitellut henkilöstösäästöt ovat lyhytnäköisiä. Henkilöstövähennykset haittaavat merkittävästi Ruokaviraston toimintaa. Ruokavirasto muun muassa varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja kasvinterveyttä, elintarviketuotannon toimintaedellytyksiä, työskentelee eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ehkäisemiseksi ja huolehtii maataloustukien maksatuksesta. Nämä ovat yhteiskunnan kannalta merkittäviä perustoimintoja, ja häiriöt niissä aiheuttavat olennaisia lisäkustannuksia muille yhteiskunnan osa-alueille, kuten terveydenhuollolle ja elinkeinoille.

Ruokaviraston tehtävät on määritelty lainsäädännössä ja valtion on taattava riittävät resurssit tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Ministeriön asettaman tulossopimuksen mukainen henkilöstömäärää koskeva tavoite on 995, kun MMM:lle toimitetun väliraportin mukaan henkilöstömäärä on vuonna 2019 ollut 960. Viraston henkilöstömäärä ei nykyiselläänkään riitä tehtävien hoitamiseen ja hallitusohjelmassa on osoitettu Ruokavirastolle myös uusia tehtäviä.

Ruokaviraston johdon ilmoittama budjettivaje on ristiriidassa Ruokavirastolle myönnetyn nettomäärärahan ja ilmoitetun henkilöstömäärätarpeen kanssa. Neuvotteluesityksessä säästötavoitteeksi on asetettu 5 miljoonaa euroa pysyviä säästöjä, joita esityksen perusteella haetaan yksinomaan henkilöstökuluja leikkaamalla, vaikka tehtäviä on lisätty. Henkilöstökulut ovat vuositasolla noin 60 miljoonaa, kun taas esimerkiksi ostopalveluihin käytetään jopa noin 30 miljoonaa euroa. Säästöjä haettaessa tulisi tarkastella myös muita menoja, esimerkiksi ostopalveluista ja toimitiloista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tulisi arvioida mahdollisuuksia lisätä viraston tuloja esimerkiksi perimällä maksuja tuotetuista palveluista.

Ruokaviraston muodostaneet virastot ovat toteuttaneet täysimääräisesti valtion asettamat tuottavuustavoitteet ja fuusion tarkoitus oli ensisijaisesti tehostaa toimintaa virastojen toimintoja yhdistämällä sekä resurssien yhteiskäytöllä. Perustamisvaiheessa kustannusten ei oletettu laskevan. Henkilöstömenojen säästöt tänä vuonna suuremmat kuin mitä Ruokaviraston perustamiseksi tehdyssä hallituksen esityksessä arvioitiin. Fuusio on joka tapauksessa kesken, eikä toimintojen yhtenäistämistä ole ehditty saattaa päätökseen. Saneerausohjelma on näin ollen ennenaikainen ja perusteeton.

Liittojen yhteisen lausunnon henkilöstöleikkauksista ovat 24.10.2019 allekirjoittaneet Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Päivi Lahti, Suomen Eläinlääkäriliitto, puh. 050 911 9117 tai paivi.lahti (at) sell.fi
Neuvottelupäällikkö Outi Parikka, Agronomiliitto ry, puh. 040 901 1642 tai outi.parikka (at) agronomiliitto.fi
Edunvalvontapäällikkö Arja Varis, Loimu ry, puh. 0400 488 516 tai arja.varis (at) loimu.fi