Tieteellisen posterin tekijälle

Eläinlääkäripäivien aikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, johon haetaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, alan tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2015–2018. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkoi 1. kesäkuuta 2018 sähköisesti täällä. Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen posteritiivistelmä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen outi.halli (at) fennovet.fi. Ilmoittautumislomake täytetään ja posteritiivistelmä lähetetään viimeistään maanantaina 13. elokuuta 2018. Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ja tiivistelmiä ei hyväksytä mukaan näyttelyyn.

Posteritiivistelmän kirjoitusohjeet

Postereiden arviointi

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien perusteella. Koska näyttelytila on rajallinen, Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta voi joutua karsimaan näyttelyyn hyväksyttäviä postereita tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Tieto hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajille syyskuun loppuun mennessä sähköpostitse. Luettelo näyttelyyn osallistuvista postereista julkaistaan liiton verkkosivuilla ja mahdollisesti lokakuussa ilmestyvässä Eläinlääkärilehdessä 7/2018.

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit. Kolme parasta posteria palkitaan keskiviikkona 28. päivänä marraskuuta Eläinlääkäripäivien avajaisissa. Koulutusvaliokunta kutsuu lisäksi tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen esityksen posteristaan tiedeosiossa aamupäivällä 28. marraskuuta. Parhaat posterit palkitaan Eläinlääketeollisuus ry:n luovuttamilla rahapalkinnoilla. 

Tiivistelmien ja postereiden julkaisu

Posterien tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien luentokokoelmassa. Posterinäyttely on esillä Eläinlääkäripäivillä 28.-30.11.2018. Näyttelyyn hyväksyttyjen postereiden tekijöille lähetetään posterin valmistelu- ja ripustamisohjeet.

Postereiden esittely Eläinlääkäripäivien aikana

Hyväksyttyjen postereiden tekijöitä pyydetään ilmoittamaan lokakuun loppuun mennessä Eläinlääkäripäivien tieteellisen ohjelman (keskiviikosta perjantaihin 28.-30.11.) tauolle ajoittuva, vapaavalintainen aika tai ajat, jolloin joku tai jotkut kirjoittajista ovat paikalla posterinsa ääressä esittelemässä työtään ja vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli (at) fennovet.fi

Palaa Eläinlääkäripäivien aloitussivulle