Tieteellisen posterin tekijälle

Posterinäyttelyn kutsu 2019

Ilmoittaudu posterinäyttelyyn tästä

Eläinlääkäripäivien aikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, johon haetaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, alan tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2016–2019. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa.

Posterit laaditaan noudattaen yleistä tieteellistä tyyliä. Näyttelyyn otetaan sekä perustutkimusta että soveltavaa käytännön läheistä tutkimusta esitteleviä postereita. Myös tapausselostuksia voidaan harkiten ottaa mukaan. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen aukeaa 1.6.2019. Posterinäyttelyyn ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake.  Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen posteritiivistelmä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen outi.halli (at) fennovet.fi. Ilmoittautumislomake täytetään ja posteritiivistelmä lähetetään viimeistään maanantaina 5. elokuuta 2019 kello 8.00. Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ja tiivistelmiä ei hyväksytä mukaan näyttelyyn.

Postereiden arviointi

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien perusteella. Koska näyttelytila on rajallinen, Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta voi joutua karsimaan näyttelyyn hyväksyttäviä postereita tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Tieto hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajille syyskuun loppuun mennessä sähköpostitse. Luettelo näyttelyyn osallistuvista postereista julkaistaan liiton verkkosivuilla ja mahdollisesti lokakuussa ilmestyvässä Eläinlääkärilehdessä 7/19. 

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit. Kolme parasta posteria palkitaan keskiviikkona 11. päivänä joulukuuta Eläinlääkäripäivien avajaisissa. Koulutusvaliokunta kutsuu lisäksi tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen esityksen posteristaan tiedeosiossa aamupäivällä 11. joulukuuta.

Posteritiivistelmän kirjoitusohjeet

Tiivistelmien ja postereiden julkaisu 

Posterien tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien luentokokoelmassa. Posterinäyttely on esillä Eläinlääkäripäivillä 11.-13. joulukuuta. Näyttelyyn hyväksyttyjen postereiden tekijöille lähetetään posterin valmistelu- ja ripustamisohjeet. 

Postereiden esittely Eläinlääkäripäivien aikana

Postereiden tekijöitä on pyydetty olemaan paikalla posterinäyttelyalueella ja esittelemään omaa posteriaan Eläinlääkäripäivien avajaisten jälkeisen cocktailtilaisuuden aikana keskiviikkona 11.12. noin kello 19-21.

Lisätietoja: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli (at) fennovet.fi

Palkintorahat Eläinlääketeollisuudelta

Eläinlääketeollisuus ry on vuonna 1993 perustettu eläinlääketeollisuuden toimijoiden yhteinen edunvalvoja. Eläinlääketeollisuus ry jakaa vuosittain Eläinlääkäripäivien tieteellisten posterien näyttelyn voittajalle ja kunniamainituille yhteensä 2 000 euron palkinnot.  
Lisätietoja: www.elainlaaketeollisuus.fi

Palaa Eläinlääkäripäivien aloitussivulle